ТАКСИ

  • Закупуване на 1 модул – 120 лева с ДДС
Закупете сега
  • Закупуване на всички 8 модула на 2 вноски – 790 лева с ДДС (две вноски по 395 лева с ДДС)
Закупете сега
  • Закупува на всички 8 модула на 1 вноска – 690 лева с ДДС
Закупете сега
  • МОДУЛ ИЗПИТ – само за завършилите всички модули – 97 лева с ДДС