По време на менторската програма, те ще ви помогнат да постигнете следните 8 цели:

Менторска програма
 1. Ще имате отлични познания относно това какво е бранд, бранд имидж, бранд идентичност, бранд разпознаваемост, бранд позициониране, бранд стратегия и брандинг.
 2. Ще оцените сегашното състояние на Вашия бранд, Вашите силни и слаби страни и ще научите какви конкретни стъпки да предприемете, за да го създадете, подобрите или доразвиете.
 3. Ще определите Вашия идеален клиент/таргет група и ще създадете мисията, ценностите и визията на Вашия бранд.
 4. Ще знаете какво трябва да е името на Вашия бранд, лого, шрифт, цвят. Ще поставите основите на Вашия brand book.
 5. Ще може да представяте по най-добрия начин Вашия бранд устно, писмено, off-line и on-line. Ще знаете какви снимки и видеа да създавате, за да привличате най-много последователи и клиенти на Вашия бранд.
 6. Ще може да изберете най-добрите канали за комуникация на Вашия бранд с Вашия идеален клиент – Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok и други off-line медии.
 7. Ще се научите как да създавате полезно съдържание на Вашите постове в социалните медии и как да привлечете лоялни последователи на Вашия бранд.
 8. Ще се научите как да печелите пари от Вашия бранд, как да го монетизирате.

Какво получавате от менторската програма:

 • 3 месеца теория & практика
 • 8 модула за изграждане на личен и корпоративен бранд
 • 1 изпит – детайлен проект за изграждане на личен и корпоративен бранд с обратна връзка от менторите
 • Подкрепа от менторите по време на цялата менторска програма
 • Общност от единомислещи и споделящи своя опит хора от различни бизнес области
 • Комбинация от on-line и off-line срещи
 • Групови упражнения и домашни
 • Срещи с гост-лектори експерти в своята област
Менторска програма

За кого е менторската програма:

 • Професионалисти, които искат да развият свой собствен бранд и да продават знанията и услугите си
 • Хора, които произвеждат/създават продукт, който искат да развият като бранд
 • За всички, които работят в компании и искат да се отличат като професионалисти, за да бъдат по-търсени и авторитетни в своята ниша
 • Психолози, специалисти личностно развитие, коучове в различни направления
 • Художници, артисти, музиканти
 • Хора занимаващи се с MLM marketing на различни нива
 • Хора, които се занимават с енергийни и лечебни практики
 • Спортисти и фитнес инструктори
 • Бюти и имидж консултанти
 • За всички, които имат или стартират свой собствен бизнес

За кого не е менторската програма:

 • За хора, които се отказват при първата трудност
 • За хора, които отлагат и не изпълняват поставените им задачи
 • За хора, които препочитат да чакат някой друг да поеме контрол над живота им
Менторска програма
Менторска програма

Време е да действате:

 • Ако не промените себе си…
 • Не започнете да действате…
 • Не изградите личния или корпоративен си бранд…
 • Не започнете работа по социалните си медии…
 • Вие просто ще сте пропилели възможността да бъдете създател на собственото си бъдеще

Трябват Ви конкретни знания, достъпна информация, поднесена по лесен и синтезиран начин. Ще я получите от нашата менторска програма за създаване на собствен бранд – личен и корпоративен.

по индивидуално запитване

ПРОГРАМА - график

Модул 1: Основи термини, похвати и стъпки в изграждането на бранд и брандинг

 

Дата Час Заглавие
10.01.2022 г. (понеделник) от 18:30 до 20:00 ч. Ще научите какво е личен и корпоративен бранд, какво е брандинг.
12.01.2022 г. (сряда) от 18:30 до 20:00 ч. Ще разберете какво е разпознаваемост на бранда и ще направите  оценка на моментното състояние на Вашия бранд. Ще определите идеалния си клиент.
14.01.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 1 от финалния изпит.

Модул 2: Изготвяне на SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи за Вашия бранд)

 

Дата Час Заглавие
17.01.2022 г. (понеделник) от 18:30 до 20:00 ч. Анализ на силните и слабите страни на бранда/личността. Установяване на експертност и липси на Вашия бранд в момента.
19.01.2022 г. (сряда) от 18:30 до 20:00 ч. Как да получим обратна връзка от външни хора за личния си и корпоративния бранд и как да изградим своя желан нов BRAND IMAGE.
21.01.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 2 от финалния изпит.

 

Модул 3: Изграждане на Вашата нова и желана BRAND IDENTITY (Бранд идентичност) – име, лого, слоган, цветове, цели, мисия, визия. Създаване на Brand Book.

 

Дата Час Заглавие
24.01.2022 г.
(понеделник)
от 18:30 до 20:00 ч. Създаване на име, лого, слоган и избиране на цветове на бранда.
26.01.2022 г.
(сряда)
от 18:30 до 20:00 ч. Създаване на цели, мисия и визия на бранда, какво е Brand Book и как да позиционирате Вашия бранд успешно. 
28.01.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 3 от финалния изпит.

Модул 4: Работа върху Вашия личен бранд имидж.

Какви снимки са необходими за изграждането на Вашия бранд? Как да се представяме успешно писмено и устно? Как да си направим продаваща дигитална и видео визитка?

Дата Час Заглавие
31.01.2022 г. (понеделник) от 18:30 до 20:00 ч. Ще научите какви снимки и видео са ви необходими за изграждане на Вашия бранд.
02.02.2022 г. (сряда) от 18:30 до 20:00 ч. Ще се научите да се представяте успешно на живо пред публика и писмено в медиите – социални и конвенционални.
04.02.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 4 от финалния изпит.
07.02.2022 г. – 13.02.2022 г.   Почивка и седмица посветена на създаването на снимки и видео представяния.

 

Модул 5: Присъствие в социалните медии

 

Дата Час Заглавие
14.02.2022 г.
(понеделник)
от 18:30 до 20:00 ч. Ще разберете кои са Вашите работещи социални канали – Facebook, Instagram, LinkedIn или TikTok.
16.02.2022 г.
(сряда)
от 18:30 до 20:00 ч. Ще научите какви са работещите имена за Вашите социални канали, профилни снимки, кавър снимки, каква информация да поставите в каналите, за да привличате повече лоялни последователи. Как да говорите с тях.
18.02.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 5 от финалния изпит.

Модул 6:  Качествено съдържание на Вашите социални канали

 

Дата Час Заглавие
21.02.2022 г.
(понеделник)
от 18:30 до 20:00 ч. Ще се научите да създавате качествено съдържание на Вашите социални канали. Ще изберете Вашия стил на постове и снимки. Ще научите какъв е успешния тайминг за публикуване и ще си направите план на публикациите.
23.02.2022 г.
(сряда)
от 18:30 до 20:00 ч. Ще научите какви са видовете постове в социалните медии, какво е сторителинг като похват, копирайтинг и как да създавате игри и куизове на Вашите страници. 
18.02.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 6 от финалния изпит.

Модул 7: Изграждане на дългосрочна бранд стратегия и осъществяване на бранд целите.

 

Дата Час Заглавие
28.02.2022 г.
(понеделник)
от 18:30 до 20:00 ч. Ще разберете как да изградите Вашата дългосрочна бранд стратегия, която да осъществи Вашите бранд цели.
02.03.2022 г.
(сряда)
от 18:30 до 20:00 ч. Как да монетизирате Вашия нов и успешен бранд и да го направите национален и международен при възможност.
04.03.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 7 от финалния изпит.

Модул 8: Единство между личен и корпоративен бранд

 

Дата Час Заглавие
07.03.2022 г.
(понеделник)
от 18:30 до 20:00 ч. Обединяване и изграждане на единство между личен и корпоративен бранд.
09.03.2022 г.
(сряда)
от 18:30 до 20:00 ч. Плюсове и минуси при преплитането на личен и корпоративен бранд.
11.03.2022 г. (петък) от 18:30 до 19:30 ч. Работа в група за споделяне и обсъждане и отговор на въпроси. Задаване на задача 8 от финалния изпит.

МОДУЛ 9: ИЗПИТ

 

Разработване на детайлен проект за изграждане на личен и корпоративен бранд и получаване на обратна връзка, коментари, анализ и насоки от менторите

Срок за предаване: 31.03.2022 г.

ЗАПИШИ СЕ

ПАКЕТ
„ЛЕКЦИИ“

-
490 лева с ДДС
(опция за плащане на 2 вноски)
Слушане на всички 16 тематични лекции
6 месечен достъп до тематичните видеа и материлите
по индивидуално запитване

ПАКЕТ
„ЛЕКЦИИ & ОБЩНОСТ“

-
650 лева с ДДС
(опция за плащане на 2 вноски)
Слушане на всички 16 тематични лекции
8 месечен достъп до тематичните видеа и материлите
Присъствие на груповите занимания и упражнения
Присъствие на 3 менторски срещи на живо извън обучението
по индивидуално запитване

ПАКЕТ „ЛЕКЦИИ, ОБЩНОСТ
& БРАНД ПРОЕКТ“

-
750 лева с ДДС
(опция за плащане на 2 вноски)
Слушане на всички 16 тематични лекции
9 месечен достъп до тематичните видеа и материлите
Присъствие на груповите занимания и упражнения
Присъствие на 3 менторски срещи на живо извън обучението
Включване в Модул 9 и разработване на цялостен проект за изграждане на личен и корпоративен бранд
по индивидуално запитване